barrier-free

Over RESTORE

Restore is een onderzoeksproject uit het zevende Kaderprogramma en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het project richt zich op het verbeteren van de medische en psychosociale eerstelijnszorg aan migranten waarbij het accent vooral ligt op de communicatieve aspecten tijdens de consultvoering. We maken daarbij gebruik van de volgende innovatieve wetenschappelijke methoden: de ‘Normalisation Process Theory’ en ‘Participatory Learning and Action method’. Door de toepassing van deze interdisciplinaire methoden hopen we, als multi-disciplinair team, een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van consulten met migranten in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Bij onze zoektocht naar nieuwe inzichten om de consultvoering tussen hulpverleners en migranten te verbeteren, brengen we vanaf de start van het project alle betrokkenen bij elkaar. Zo kunnen we rekening houden met de behoeften van zowel migranten als van hulpverleners. Restore is een multidisciplinair project en combineert inzichten uit de sociologie, culturele antropologie, huisartsgeneeskunde, gezondheidszorgbeleid en beleidswetenschap. De volgende vragen willen we gaan beantwoorden:

  • Hoe kunnen wetenschappelijk onderzoeksresultaten over het verbeteren van consultvoering bij migranten worden vertaald naar de praktijk ?
  • Kunnen nieuwe wetenschappelijk inzichten over implementatie een positieve bijdrage leveren aan de gezondheidszorg voor migranten ?
  • Hoe kan gezondheidszorgbeleid voor migranten zo worden aangepast dat het voldoet aan zowel de behoeften van migranten als die van de medewerkers in de eerstelijn ?
  • Hoe kunnen onderzoeksresultaten over migrantenzorg effectief worden verspreid onder de medewerkers in de eerstelijnsgezondheidszorg ?

Het belang van RESTORE

Europa verandert steeds meer in een multiculturele samenleving. Om alle inwoners van kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen voorzien is het essentieel om de zorg zo te organiseren dat er rekening wordt gehouden met de verschillende culturele achtergronden. Het vele onderzoek dat is verricht op dit terrein en de op grond hiervan geformuleerde beleidsvoornemens zijn nog onvoldoende vertaald naar de praktijk van alledag. RESTORE wil een brug slaan tussen deze onderzoeks- en beleidsresultaten en de dagelijkse praktijk in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Vraagstellingen

De belangrijkste 5 vragen zijn:
  • Welke richtlijnen en trainingen op het gebied van interculturele consultvoering zijn op dit moment beschikbaar ? Het gaat hierbij om richtlijnen en trainingen waaraan zowel hulpverleners als patiënten een bijdrage hebben geleverd en die zij ook ondersteunen.
  • Hoe zijn deze richtlijnen en trainingen nu daadwerkelijk ingebed in de dagelijkse praktijk ?
  • Zijn deze richtlijnen en trainingen zo ontworpen dat ze ook op langere termijn goed inpasbaar zijn in de dagelijkse praktijkvoering ?
  • Hoe kunnen ‘best practice’ modellen worden uitgerold in de verschillende landen; rekening houdend met de specifieke kenmerken van het land?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de toepassing van de NPT en PLA?